Barnträning

För träning av barn och ungdomar har Svenska Ju-Jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas Monsystemet vilket är anpassat efter barns och ungdomars fysiska förmåga. Träningen är av naturliga skäl upplagd på annat sätt: mycket lek och grundteknik med förövningar. Slag och spark samt de riktiga självförsvarsövningarna får vänta. För att få gradera ska barnet ha fyllt 9 år.

  • Barngruppen är för barn i åldern 9-13 år. För att få börja till vårterminen ska barnet ha fyllt 9 år senast 31/5 och för höstterminen gäller motsvarande 15/12.
  • Grupperna är indelade i Nybörjare-Gulbälten och Orangebälten-uppåt (t.o.m. brunt)
  • Man tränar två pass i veckan, se Träningsschema för tider
  • Terminsavgiften är 750 kr och medlemsavgiften 200 kr/år

Ju-jutsu är en allsidig träning som bland annat ger god styrka och balans, samt ger en bra kunskap om kroppens anatomi på köpet. Barn behöver rörelse, men också träna förmågan att lyssna och lära. Respekt inför kamrater och instruktörer är helt grundläggande för utövandet av Ju-Jutsu. Nybörjarintag sker i början av terminen.

De första passen får man gärna pröva på, för att se om ju-jutsu är ens framtida passion eller inte.


Vid frågor om barngruppen, kontakta
info@tabyjujutsu.se

Anmäl dig här.