Självförsvar

Nödvärn kallas allt du gör för att skydda och försvara dig eller andra mot alla typer av fysiska angrepp. Det finns många användbara metoder att skydda sig mot ett angrepp, till exempel flytta sig undan angreppet, ducka, skrika för att erhålla uppmärksamhet från andra, slå, sparka eller till och med kasta omkull en motståndare.

Det är däremot inte möjligt att använda hur mycket våld som helst, det måste stå i proportion till det hot som finns.

I Ju-jutsu Kai ingår det många tekniker som är väl lämpade att använda i en självförsvarssituation och dessutom anpassade efter den svenska lagstiftningen om nödvärn. Användbara tekniker är bl.a. blockeringar, frigöringar och nedläggningar med kontrollgrepp.
 

Förutom dessa mer självförsvarsbetonade tekniker finns det i systemet också en rad tekniker som är bättre lämpade att användas i olika tävlingssituationer.