Så här betalar du din terminsavgift:

 • Klubben mailar dig en faktura
 • Ange fakturanummer i anteckningsfältet.
 • Betala in beloppet på plusgiro 38 22 66-5.
 • Terminsavgiften bör vara klubben tillhanda senast per förfallodatumet.

Priser:

 • Medlemsavgift: 250 kr/år (betalas av alla)
 • Vuxna fortsättning: 1200 kr/termin
 • Vuxna nybörjare (ju-jutsupass tillkommer): 1200 kr
 • Ju-Jutsupass: 150 kr (betalas vid gradering)
 • Graderingsavgift för vuxna: 150 kr
 • Nytt bälte: 75 kr
 • Barn: 750 kr/termin
 • Stödmedlem: 200 kr/år

Betala gärna materiel med Swish:

123-527 21 41

Du kan vara stödmedlem, om du t.ex. är förälder eller om du kanske inte har möjlighet att träna men ändå vill vara medlem och stötta klubben.

Du som medlem kan även hel- eller delbetala din terminsavgift om du får Friskvårdschecken av din arbetsgivare.

Skicka gärna ett mejl till klubben eller prata med din tränare om du har några frågor.