Tack för detta år!

Vi tackar för ett händelserikt 2023 och ser fram emot en ännu mer intressant 2024 med bland annat ny systembok som lanseras i påsk.

Träningen sätter igång igen i januari för alla som har tränat tidigare, och i februari för alla nybörjare.

Följande starttider tider gäller för vårterminen:

Öppen Matta för vuxna : 8. Januari 20:00

Vuxengrupp fortsättning: 15. Januari 20:00

Barngrupp fortsättning: 22. Januari 19:00


Nybörjare Barn: 5. Februari 19:00

Nybörjare Vuxna: 5. Februari 20:00