Två nya blåbälten



























Efter en väl genomförd gradering fick Petteri och Hjalmar ta på sig sitt nya bälte.