Vårterminen startar 12/1

Idag (15/12) är det sista träningstillfället för den här terminen. Nästa termin börjar 12/1- 2015.

God jul och gott nytt år!
Önskar
Styrelsen