Ordförande: Andreas Tinglöf
Kassör: Berit Abrahamsson Hornvall

Ledamot: Patrik Östelius
Ledamot: Hans Insulander
Ledamot: Miranda Alpcrona

Suppleant: Torbjörn Lindgren