Du är försäkrad när du tränar

Alla som är engagerade i Svenska Budo & kampsportsförbundet skyddas av en förmånlig försäkring. Skyddet gäller alla medlemmar i medlemsklubbar som tränar och tävlar, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck. Försäkringen gäller även tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, distriktet, sektionen och/eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Vad heter försäkringen?

K 62910

Vilka täcks av försäkringen?

Alla medlemmar och aktiva inom föreningar i Svenska Budo & Kamsportsförbundet. För mer detaljer se ovan.
För att försäkringen ska gälla vid träning, tävling eller annan förbundsaktivitet utomlands ska man anmäla sin resa till kansliet innan man åker. Skicka in en komplett ifylld blankett (hämtas här) till kansliet (Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm)

Hur gör jag om jag skadas?

Ring till Folksams skadeanmälningstelefon på 08-772 87 40 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.

Vad täcker försäkringen?

Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Om vi blir fler eller färre än vi betalat för då?

Alla som är medlemmar i en förening som betalat sin medlemsavgift till förbundet täcks av försäkringen. Förbundet kräver bara redovisning av medlemsantal en gång om året, i samband med betalandet av medlemsavgiften, och hur det sedan skiftar under året har ingen betydelse för försäkringen. Det är klubben som är försäkrad för alla sina medlemmars räkning.