• Ta av skorna innan Du går in i dojon (träningslokalen) och ställ dem i ordning på avsedd plats.
 • Du skall alltid hälsa (buga) när Du går in i och ut ur dojon eller på och av mattan. Du skall även hälsa på Din träningspartner före och efter träningen.
 • Håll alltid en god ordning i dojons alla utrymmen.
 • Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta och Du skall själv vara ren.
 • Du skall ha en hel och ren vit gi (träningsdräkt), gärna med Svenska Ju-jutsuförbundets och Täby Ju-jutsuklubbs märke på.
 • Du skall alltid använda tofflor eller liknande till och från mattan.
 • Du skall aldrig äta eller dricka på mattan.
 • Gå aldrig upp på mattan eller lämna mattan utan att meddela instruktören.
 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera ju-jutsutekniker på annan plats än i dojon och det skall ske under ordnade former med en ansvarig instruktör närvarande.
 • Du skall vara uppmärksam och bara träna det instruktören visar och säger.
 • Du skall inte göra motstånd när Din träningspartner skall öva in en ny teknik. Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp (avklappning) och omedelbart släppa Ditt grepp.
 • Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om Du är tekniskt skickligare, utan hjälpa till såå att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt.
 • Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt kunnande och inte prova svåra tekniker på någon som är mindre skicklig än Du själv.
 • Håll alltid uppsikt under träningen så att Du inte krockar med någon.
 • Du skall aldrig ha din gi på dig utanför träningslokalen utan överdragskläder, om inte annat anges.

Men kom ihåg det viktigaste...

Det ska vara roligt att träna Ju-Jutsu