Kampsport med traditioner

Ju-Jutsu är japanska och betyder mjuk teknik. All terminologi och all grundteknik härstammar från fjärran östern och i synnerhet från Japan. Mjuk teknik är inte alltid snäll teknik - men rätt utförd teknik är alltid effektiv. 

Ju-jutsu har moderniserats och effektiviserats för att passa nutida svenska förhållanden. I Ju-jutsu finns tekniker för frigöringar ur grepp, fasthållningar, kast och nedläggningar, slag och sparkar, samt kontroll- och ingripandetekniker - Ett effektivt och funktionellt självförsvar. 

Ju-jutsu passar de flesta från 9 års ålder. Det går givetvis att börja senare i livet och det går att träna långt upp i åldrarna - vilket gör sporten unik. Killar och tjejer tränar tillsammans och vi har väldigt roligt när vi tränar. Det går även att tävla i Ju-jutsu. Ju-Jutsu är en allsidig sport som i jämförelse med många andra kostar relativt lite och passar de flesta individer.

Budo

BUDO är samlingsnamnet på de ursprungliga japanska kampsporterna. Ordet Budo är sammansatt av de två orden Bu (krigare) och Do (väg). Sammansatt betyder de alltså "Krigarens väg" med innebörden: Vägen att nå fulländning genom krigskonsten. Det som från början var en kamp för överlevnad utvecklades under 1600-talet till en livsfilosofi och konst. Under vårt århundrade har de gamla kampsporterna utvecklats till moderna idrotter där de gamla traditionerna och värderingarna fortfarande lever kvar.